måndag 4 juli 2011

Midsommareni Finlandoch i Sverige
Grannar liknar varandra.

Skål och trevlig sommar!