torsdag 10 mars 2011

Berätta mig
Berätta mig, hurdant det är,
att inte känna glädje,
att inte ha drömmar,
att inte känna sig trygg.
Berätta mig, hur det känns att alltid vara trött.
Berätta mig, hurdana är morgnarna utan hopp, utan lust att leva.
Berätta mig.

***
torsdag 3 mars 2011

Dansen
När jag var liten, ännu mindre än vad jag är nu,
snurrade jag runt, runt, runt.
Gräset blev blått, de gröna molnen valsade.
Hela planeten i mig.  
När jag var liten, var det lätt att flyga hem till stjärnorna.

Tro mig, jag blir mindre dag för dag. Det hjälper inte.
Stjärnorna flyr från mig. 


***
Runotorstai 197.