lördag 4 juli 2009

Fru Juli

Fru Juli,

hon är varm, vacker,

stark, mogen.

En stor famn

full av grönt, blått, rött och hetta.